مقالات آموزشی تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب مراحل پیچیده و مختلفی دارد و در این صنعت از دستگاهها و تجهیزاتی استفاده می شود که هر یک ساختار متفاوت و پیچیده ای دارند. در این بخش با ارائه مقالات آموزشی به زبان فارسی شما را با تمامی مفاهیم اولیه و تاسیسات آب و فاضلاب آشنا می کنیم و به شرح کامل آنها می پردازیم. همچنین فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب را به صورت کامل و جزء به جزء برایتان شرح می دهیم.

TDS چیست
TDS یا مجموع کل مواد آلی و غیرآلی محلول در آب یکی از مهم ترین فاکتورها در استانداردسازی کیفیت مطلوب…
عوامل موثر در آلودگی آب
آلودگی آب یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای امروز است که با پیشرفت و توسعه کشورها رابطه مستقیم دارد. به…