تجهیزات تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است،، می‌باشد.

برای تصفیه فاضلاب با توجه به نوع و مقدار ناخالصی، تجهیزات تصفیه فاضلاب مخصوصی همچون پکیج تصفیه فاضلاب، آشغالگیر، هواده ها ،اسکراپر، چربی گیر DAF و… نیاز است.

ساخت تجهیزات تصفیه فاضلاب به خصوص در ابعاد وسیع و صنعتی احتیاج به دانش فنی، ابزار و تجربه دارد.

گروه صنعتی هفت تمامی زیر ساختها در زمینه تولید تجهیزات تصفیه فاضلاب را داشته و آماده ارائه خدمات به شرکتهای داخلی و خارجی می باشد.